slide1 slide2 slide3

Regulamin strony

1. Każdy użytkownik ma prawo dodania strony do katalogu, co skutkuje automatycznym zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. O zatwierdzeniu strony decyduje redaktor, który ma prawo odrzucenia strony bez podania przyczyny jak również edycji tytułów i opisów, bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Nie dodajemy do katalogu stron zawierających treści sprzeczne z prawem, w budowie lub słabych merytorycznie.

4. Strona może zostać usunięta, jeśli łamie warunki regulaminu.

5. Treść strony musi być zgodna z kategorią do jakiej została zgłoszona.

6. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności, za treści zawarte w opisach oraz na stronach.

7. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej Właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jej Właścicieli.

8. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

9. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania.